e martë, 20 nëntor 2007

Skedsmo mini 8 1815-1829 Døpte gutter

ID Fornavn Etternavn Lnr Side År Lenke
49 Amund Christiansen 27 5b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040119.jpg
180 Amund Halvorsen 58 17b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040131.jpg
944 Amund Haagensen 36 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
324 Amund Jahnsen 32 29b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040143.jpg
1081 Amund Jensen 44 76b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040191.jpg
502 Amund Knudsen 1 43b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040157.jpg
16 Amund Olsen 11 2b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040116.jpg
164 Amund Olsen 42 15b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040129.jpg
1250 Amund Torkelsen 13 90b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040205.jpg
870 Anders Ammundsen 44 64b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
268 Anders Christophersen 7 25b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040139.jpg
451 Anders Christophersen 18 38b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040152.jpg
536 Anders Christophersen 24 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
1092 Anders Christophersen 49 77b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040192.jpg
47 Anders Hansen 25 5b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040119.jpg
171 Anders Hansen 49 16b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040130.jpg
590 Anders Hansen 56 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
664 Anders Hansen 33 54b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040168.jpg
857 Anders Hermansen 34 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
1033 Anders Jacobsen 20 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
366 Anders Jensen 13 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
270 Anders Johansen 9 25b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040139.jpg
768 Anders Johansen 35 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
22 Anders Johnsen 12 3b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040117.jpg
202 Anders Johnsen 9 20b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040134.jpg
218 Anders Johnsen 18 21b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040135.jpg
501 Anders Nielsen 47 43b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040157.jpg
159 Anders Olsen 37 14b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040128.jpg
855 Anders Olsen 32 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
135 Anders Pedersen 19 12b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040126.jpg
698 Anders Pedersen 49 56b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
554 Andreas Andersen 38 47b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040161.jpg
798 Andreas Andersen 6 60b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
368 Andreas Christiansen 15 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
726 Andreas Christiansen 15 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
168 Andreas Christophersen 46 16b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040130.jpg
367 Andreas Christophersen 14 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
1020 Andreas Christophersen 15 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
449 Andreas Erichsen 16 38b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040152.jpg
539 Andreas Erichsen 27 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
1030 Andreas Eriksen 17 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
727 Andreas Eskildsen 16 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
178 Andreas Gulbrandsen 56 17b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040131.jpg
328 Andreas Gulbrandsen 36 29b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040143.jpg
523 Andreas Gulbrandsen 14 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
38 Andreas Hansen 22 4b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040118.jpg
286 Andreas Hansen 17 26b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040140.jpg
323 Andreas Hansen 31 29b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040143.jpg
463 Andreas Hansen 24 39b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040153.jpg
518 Andreas Hansen 13 44b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040158.jpg
527 Andreas Hansen 18 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
634 Andreas Hansen 22 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
1260 Andreas Hansen 20 91b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040206.jpg
1013 Andreas Haagensen 8 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
59 Andreas Jacobsen 31 6b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040120.jpg
448 Andreas Jacobsen 15 38b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040152.jpg
607 Andreas Jacobsen 8 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
977 Andreas Jacobsen 54 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
297 Andreas Jahnsen 19 27b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040141.jpg
284 Andreas Jensen 15 26b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040140.jpg
525 Andreas Johansen 16 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
668 Andreas Johansen 37 54b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040168.jpg
186 Andreas Johnsen 64 18b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040132.jpg
854 Andreas Jørgensen 31 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
979 Andreas Larsen 56 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
1118 Andreas Larsen 12 79b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040194.jpg
1132 Andreas Larsen 20 80b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040195.jpg
205 Andreas Monsen 12 20b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040134.jpg
669 Andreas Nielsen 38 54b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040168.jpg
1105 Andreas Nielsen 5 78b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040193.jpg
1278 Andreas Nilsen 31 92b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040207.jpg
71 Andreas Olsen 36 7b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040121.jpg
418 Andreas Olsen 37 36b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040150.jpg
628 Andreas Olsen 16 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
765 Andreas Olsen 32 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
909 Andreas Olsen 20 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
1019 Andreas Olsen 14 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
1034 Andreas Olsen 21 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
1037 Andreas Olsen 24 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
774 Andreas Sivertsen 41 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
34 Andreas Sørensen 18 4b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040118.jpg
410 Andreas Torkildsen 36 35b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040149.jpg
720 Andreas Carl Hansen 9 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
884 Andreas Marthin Johnsen 4 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
626 Andreas Marthin Petersen 14 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
748 Berndt Nielsen 27 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
1237 Bernt Gulbrandsen 8 89b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040204.jpg
1303 Bernt Gulbrandsen 46 94b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040209.jpg
1083 Bernt Hansen 46 76b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040191.jpg
1203 Bernt Johannesen 29 86b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040201.jpg
561 Bernth Stephensen 40 48b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040162.jpg
1082 Børre Christophersen 45 76b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040191.jpg
512 Carl Jacobsen 7 44b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040158.jpg
790 Carl Jacobsen 44 60b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
1233 Carl Larsen 4 89b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040204.jpg
812 Carl Olsen 9 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
601 Carl Hans Andreasen 2 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
192 Carl Johan Fredrik Olsen 5 19b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040133.jpg
1251 Carl Martinus Gulbrandsen 14 90b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040205.jpg
663 Carl Peter Gundersen 32 54b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040168.jpg
397 Christen Svendsen 28 34b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040148.jpg
95 Christen Torgersen 2 9b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040123.jpg
476 Christian Amundsen 33 40b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040154.jpg
571 Christian Andersen 44 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
682 Christian Andersen 43 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
600 Christian Christensen 1 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
722 Christian Christensen 11 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
625 Christian Christinasen 13 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
96 Christian Christophersen 3 9b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040123.jpg
930 Christian Christophersen 31 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
1053 Christian Christophersen 32 74b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040189.jpg
892 Christian Eriksen 12 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
1305 Christian Eriksen 48 94b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040209.jpg
315 Christian Gulbrandsen 28 28b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040142.jpg
157 Christian Hansen 35 14b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040128.jpg
347 Christian Hansen 3 31b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040145.jpg
422 Christian Hansen 4 36b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040150.jpg
433 Christian Hansen 7 37b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040151.jpg
606 Christian Hansen 7 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
723 Christian Hansen 12 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
856 Christian Hansen 33 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
913 Christian Hansen 24 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
1202 Christian Hansen 27 86b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040201.jpg
1235 Christian Hansen 6 89b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040204.jpg
1290 Christian Hansen 38 93b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040208.jpg
1140 Christian Hermansen 26 81b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040196.jpg
110 Christian Jacobsen 10 10b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040124.jpg
796 Christian Jacobsen 4 60b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
961 Christian Jahnsen 44 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
327 Christian Jensen 35 29b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040143.jpg
364 Christian Jensen 11 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
513 Christian Jensen 8 44b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040158.jpg
1121 Christian Jensen 15 79b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040194.jpg
107 Christian Johnsen 7 10b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040124.jpg
36 Christian Larsen 20 4b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040118.jpg
112 Christian Larsen 12 10b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040124.jpg
744 Christian Larsen 23 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
255 Christian Madsen 1 24b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040138.jpg
173 Christian Nielsen 51 16b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040130.jpg
193 Christian Nielsen 6 19b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040133.jpg
724 Christian Nielsen 13 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
834 Christian Nielsen 21 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
928 Christian Nielsen 29 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
949 Christian Nielsen 41 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
435 Christian Nilsen 9 37b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040151.jpg
14 Christian Olsen 9 2b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040116.jpg
232 Christian Olsen 24 22b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040136.jpg
1163 Christian Olsen 5 83b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040198.jpg
1176 Christian Olsen 11 84b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040199.jpg
1279 Christian Olsen 32 92b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040207.jpg
1316 Christian Olsen 53 95b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040210.jpg
1063 Christian Pedersen 33 75b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040190.jpg
108 Christian Svendsen 8 10b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040124.jpg
908 Christian Svendsen 19 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
407 Christian Tormoesen 33 35b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040149.jpg
705 Christian Christopher Christiansen 6 56b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
382 Christian Frederik Pedersen 20 33b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040147.jpg
234 Christopher Christiansen 26 22b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040136.jpg
1238 Christopher Christiansen 9 89b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040204.jpg
147 Christopher Christophersen 25 13b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040127.jpg
172 Christopher Clausen 50 16b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040130.jpg
169 Christopher Gulbrandsen 47 16b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040130.jpg
300 Christopher Gullechsen 22 27b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040141.jpg
48 Christopher Halvorsen 26 5b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040119.jpg
589 Christopher Hansen 55 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
1261 Christopher Hansen 21 91b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040206.jpg
1304 Christopher Hansen 47 94b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040209.jpg
419 Christopher Iversen 1 36b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040150.jpg
345 Christopher Jacobsen 1 31b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040145.jpg
679 Christopher Jacobsen 40 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
57 Christopher Jensen 29 6b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040120.jpg
346 Christopher Jensen 2 31b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040145.jpg
1249 Christopher Larsen 12 90b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040205.jpg
122 Christopher Nilsen 13 11b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040125.jpg
126 Christopher Olsen 17 11b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040125.jpg
86 Christopher Pedersen 44 8b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040122.jpg
1095 Edvard Semingsen 1 77b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040192.jpg
350 Elias Mathiasen 6 31b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040145.jpg
699 Engebredt Hansen 50 56b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
529 Erich Erichsen 20 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
149 Erik Andersen 27 13b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040127.jpg
1247 Erik Andersen 10 90b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040205.jpg
109 Erik Christophersen 9 10b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040124.jpg
333 Erik Eriksen 37 30b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040144.jpg
1181 Erik Guttormsen 16 84b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040199.jpg
686 Erik Olsen 47 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
1293 Erik Pedersen 42 93b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040208.jpg
1201 Esaias Christophersen 26 86b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040201.jpg
201 Eskild Christophersen 8 20b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040134.jpg
1286 Even Christiansen 34 93b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040208.jpg
962 Even Larsen 45 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
1096 Frederik Marthin Jahnsen 2 77b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040192.jpg
743 Gregers Gregersen 22 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
528 Gulbrand Amundsen 19 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
395 Gulbrand Christensen 26 34b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040148.jpg
156 Gulbrand Christiansen 34 14b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040128.jpg
154 Gulbrand Eriksen 32 14b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040128.jpg
702 Gulbrand Eriksen 3 56b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
165 Gulbrand Eskildsen 43 15b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040129.jpg
434 Gulbrand Etmundsen 8 37b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040151.jpg
363 Gulbrand Gulbrandsen 10 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
593 Gulbrand Gulbrandsen 59 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
182 Gulbrand Halvorsen 60 18b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040132.jpg
85 Gulbrand Hansen 43 8b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040122.jpg
188 Gulbrand Hansen 1 19b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040133.jpg
666 Gulbrand Haagensen 35 54b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040168.jpg
773 Gulbrand Jacobsen 40 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
840 Gulbrand Jacobsen 27 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
280 Gulbrand Jensen 11 26b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040140.jpg
423 Gulbrand Jensen 5 36b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040150.jpg
474 Gulbrand Larsen 31 40b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040154.jpg
769 Gulbrand Larsen 36 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
865 Gulbrand Larsen 39 64b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
299 Gulbrand Olsen 21 27b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040141.jpg
629 Gulbrand Olsen 17 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
1212 Guldbrand Larsen 31 87b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040202.jpg
914 Gunder Johansen 25 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
206 Haldor Christiansen 13 20b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040134.jpg
316 Halvor Christophersen 29 28b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040142.jpg
835 Halvor Hansen 22 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
267 Halvor Iversen 6 25b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040139.jpg
314 Halvor Knudsen 27 28b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040142.jpg
125 Hans Amundsen 16 11b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040125.jpg
455 Hans Amundsen 22 38b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040152.jpg
574 Hans Amundsen 47 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
1014 Hans Andersen 9 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
1177 Hans Andersen 12 84b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040199.jpg
1239 Hans Andersen 10 89b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040204.jpg
247 Hans Christensen 30 23b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040137.jpg
893 Hans Christiansen 13 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
1000 Hans Christiansen 3 71b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040186.jpg
1066 Hans Christiansen 36 75b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040190.jpg
535 Hans Christophersen 23 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
1119 Hans Christophersen 13 79b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040194.jpg
988 Hans Enersen 2 71a 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
665 Hans Eriksen 34 54b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040168.jpg
968 Hans Eskildsen 51 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
111 Hans Gulbrandsen 11 10b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040124.jpg
453 Hans Gulbrandsen 20 38b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040152.jpg
438 Hans Halvarsen 12 37b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040151.jpg
220 Hans Halvorsen 20 21b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040135.jpg
1128 Hans Halvorsen 17 80b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040195.jpg
5 Hans Hansen 5 1b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040115.jpg
351 Hans Hansen 7 31b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040145.jpg
595 Hans Hansen 61 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
740 Hans Hansen 19 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
742 Hans Hansen 21 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
839 Hans Hansen 26 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
933 Hans Hansen 34 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
478 Hans Hermandsen 35 40b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040154.jpg
99 Hans Haagensen 6 9b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040123.jpg
1079 Hans Haagensen 42 76b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040191.jpg
752 Hans Jacobsen 31 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
1178 Hans Jacobsen 13 84b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040199.jpg
98 Hans Jahnsen 5 9b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040123.jpg
259 Hans Jensen 5 24b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040138.jpg
563 Hans Jensen 42 48b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040162.jpg
795 Hans Jensen 3 60b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
889 Hans Jensen 9 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
965 Hans Jensen 48 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
1094 Hans Jensen 51 77b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040192.jpg
810 Hans Johanesen 7 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
167 Hans Johannesen 45 15b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040129.jpg
745 Hans Johannesen 24 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
813 Hans Larsen 10 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
1031 Hans Larsen 18 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
1166 Hans Larsen 8 83b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040198.jpg
155 Hans Madsen 33 14b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040128.jpg
1289 Hans Micalsen 37 93b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040208.jpg
185 Hans Nielsen 63 18b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040132.jpg
462 Hans Nielsen 23 39b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040153.jpg
906 Hans Nielsen 17 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
492 Hans Nilsen 43 42b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040156.jpg
219 Hans Olsen 19 21b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040135.jpg
398 Hans Olsen 29 34b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040148.jpg
477 Hans Olsen 34 40b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040154.jpg
494 Hans Olsen 45 42b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040156.jpg
578 Hans Olsen 51 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
598 Hans Olsen 64 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
793 Hans Olsen 1 60b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
1002 Hans Olsen 5 71b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040186.jpg
1097 Hans Olsen 3 77b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040192.jpg
1189 Hans Olsen 21 85b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040200.jpg
177 Hans Pedersen 55 17b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040131.jpg
588 Hans Pedersen 54 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
627 Hans Pedersen 15 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
3 Hans Rasmusen 3 1b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040115.jpg
176 Hans Svendsen 54 17b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040131.jpg
385 Hans Svendsen 23 33b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040147.jpg
399 Hans Thorsen 30 34b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040148.jpg
97 Hans Thronsen 4 9b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040123.jpg
200 Hans Tormosen 7 20b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040134.jpg
653 Hans Christian Christophersen 30 53b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040167.jpg
872 Hans Christian Hansen 2 64b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
611 Hans Christian Jacobsen 12 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
235 Hans Christian Johannesen 27 22b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040136.jpg
873 Hans Christian Olsen 3 64b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
904 Hans Christian Olsen 15 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
139 Hans Christian Svendsen 23 12b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040126.jpg
995 Hans Christian Otto Johansen 64 71b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040186.jpg
1120 Hans Engebret Hansen 14 79b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040194.jpg
485 Hans Gulbrand Enersen 38 41b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040155.jpg
867 Hans Gulbrand Gulbrandsen 41 64b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
630 Hans Hendrich Johnsen 18 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
871 Hans Jacob Ammundsen 1 64b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
885 Hans Jacob Christiansen 5 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
905 Hans Jacob Christiansen 16 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
1214 Hans Jacob Christiansen 34 87b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040202.jpg
1179 Hans Jacob Hansen 14 84b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040199.jpg
495 Hans Jacob Jacobsen 46 42b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040156.jpg
1050 Hans Jacob Jensen 29 74b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040189.jpg
1137 Hans Jacob Jensen 23 81b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040196.jpg
609 Hans Jacob Pedersen 10 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
816 Hans Johan Johannesen 13 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
515 Hans Peder Christophersen 10 44b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040158.jpg
1225 Hans Peder Christophersen 3 88b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040203.jpg
94 Hans Peder Jacobsen 1 9b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040123.jpg
632 Hans Peter Erichsen 20 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
424 Hans Peter Jensen 6 36b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040150.jpg
1141 Hans Petter Arnesen 27 81b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040196.jpg
932 Henrik Olsen 33 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
1265 Holm Johansen 25 91b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040206.jpg
2 Ingel Olsen 2 1b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040115.jpg
184 Ingel Olsen 62 18b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040132.jpg
541 Iver Gulbrandsen 29 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
72 Iver Jensen 37 7b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040121.jpg
912 Iver Johansen 23 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
35 Iver Poulsen 19 4b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040118.jpg
124 Iver Steen Johansen 15 11b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040125.jpg
1130 Jacob Andersen 18 80b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040195.jpg
543 Jacob Christophersen 31 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
1093 Jacob Christophersen 50 77b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040192.jpg
1164 Jacob Christophersen 6 83b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040198.jpg
409 Jacob Hansen 35 35b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040149.jpg
1236 Jacob Hansen 7 89b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040204.jpg
493 Jacob Henriksen 44 42b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040156.jpg
170 Jacob Haagensen 48 16b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040130.jpg
1253 Jacob Iversen 16 90b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040205.jpg
82 Jacob Jacobsen 40 8b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040122.jpg
486 Jacob Jacobsen 39 41b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040155.jpg
751 Jacob Jensen 30 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
161 Jacob Knudsen 39 15b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040129.jpg
1152 Jacob Larsen 34 82b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040197.jpg
1174 Jacob Nilsen 9 84b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040199.jpg
60 Jacob Olsen 32 6b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040120.jpg
349 Jacob Olsen 5 31b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040145.jpg
572 Jacob Olsen 45 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
633 Jacob Olsen 21 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
894 Jacob Olsen 14 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
1274 Jacob Olsen 27 92b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040207.jpg
1188 Jacob Pedersen 20 85b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040200.jpg
1315 Jacob Pedersen 52 95b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040210.jpg
858 Jahn Hansen 35 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
138 Jens Christiansen 22 12b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040126.jpg
465 Jens Christiansen 26 39b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040153.jpg
667 Jens Christiansen 36 54b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040168.jpg
1017 Jens Christiansen 12 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
767 Jens Christophersen 34 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
1175 Jens Eskildsen 10 84b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040199.jpg
1129 Jens Halvorsen 17 80b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040195.jpg
325 Jens Hansen 33 29b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040143.jpg
819 Jens Hansen 16 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
970 Jens Hansen 53 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
1015 Jens Hansen 10 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
729 Jens Iversen 18 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
680 Jens Jacobsen 41 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
772 Jens Jacobsen 39 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
1223 Jens Jacobsen 1 88b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040203.jpg
1301 Jens Jacobsen 44 94b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040209.jpg
999 Jens Jensen 2 71b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040186.jpg
998 Jens Johansen 1 71b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040186.jpg
190 Jens Johnsen 3 19b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040133.jpg
728 Jens Knudsen 17 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
681 Jens Larsen 42 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
891 Jens Larsen 11 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
1133 Jens Larsen 21 80b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040195.jpg
1300 Jens Nilsen 43 94b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040209.jpg
174 Jens Olsen 52 16b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040130.jpg
256 Jens Olsen 2 24b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040138.jpg
361 Jens Olsen 8 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
420 Jens Olsen 2 36b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040150.jpg
700 Jens Olsen 1 56b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
794 Jens Olsen 2 60b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
697 Jens Paulsen 48 56b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
74 Jens Pedersen 39 7b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040121.jpg
13 Jens Svendsen 8 2b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040116.jpg
649 Jens Svendsen 26 53b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040167.jpg
771 Jens Svendsen 38 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
58 Jens Tormodsen 30 6b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040120.jpg
1200 Jens Christian Christiansen 25 86b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040201.jpg
925 Jens Christian Eriksen 26 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
831 Jens Christian Johannesen 18 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
384 Jens Christian Larsen 22 33b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040147.jpg
603 Jens Jacob Nielsen 4 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
281 Jens Peder Hansen 12 26b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040140.jpg
1276 Johan Amundsen 29 92b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040207.jpg
4 Johan Christiansen 4 1b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040115.jpg
1091 Johan Eriksen 48 77b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040192.jpg
832 Johan Gulbrandsen 19 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
406 Johan Halvorsen 32 35b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040149.jpg
469 Johan Hansen 30 39b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040153.jpg
946 Johan Hansen 38 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
1029 Johan Hansen 16 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
1277 Johan Hansen 30 92b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040207.jpg
741 Johan Jacobsen 20 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
766 Johan Jacobsen 33 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
597 Johan Jahnsen 63 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
1291 Johan Jansen 39 93b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040208.jpg
553 Johan Johanesen 37 47b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040161.jpg
596 Johan Monsen 62 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
70 Johan Nilsen 35 7b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040121.jpg
158 Johan Nilsen 36 14b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040128.jpg
564 Johan Olsen 43 48b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040162.jpg
1248 Johan Ovesen?? 11 90b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040205.jpg
683 Johan Paulsen 44 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
464 Johan Pedersen 25 39b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040153.jpg
911 Johan Pedersen 22 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
966 Johan Simonsen 49 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
530 Johan Tormoesen 21 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
160 Johan Christian Christophersen 38 15b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040129.jpg
348 Johan Christian Olsen 4 31b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040145.jpg
152 Johan Christian Aasmundsen 30 13b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040127.jpg
814 Johan Fridrick Andreasen 11 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
678 Johan Hans Lindertsen 39 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
868 Johan Marius Theodor Pedersen 42 64b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
604 Johan Peter Johnsen 5 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
1108 Johan Peter Olsen 8 78b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040193.jpg
984 Johanes Olsen 61 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
1160 Johannes Gulbrandsen 2 83b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040198.jpg
166 Johannes Hansen 44 15b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040129.jpg
365 Johannes Jahnsen 12 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
162 Johannes Larsen 40 15b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040129.jpg
15 Johannes Olsen 10 2b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040116.jpg
140 John Madsen 24 12b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040126.jpg
605 John Torkildsen 6 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
1187 Joseph Frantz Oscar Nicolaus Witgenstein Gundersen 19 85b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040200.jpg
1190 Joseph Frantz Oscar Nicolaus Witgenstein Jensen 22 85b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040200.jpg
1204 Julius Hobart Andreasen 30 86b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040201.jpg
978 Jørgen Eriksen 55 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
1068 Jørgen Marthinius Christophersen 38 75b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040190.jpg
1049 Knud Jensen 28 74b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040189.jpg
750 Knud Olsen 29 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
684 Knud Ahrent Holmsen 45 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
84 Lars Andersen 42 8b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040122.jpg
1292 Lars Andersen 41 93b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040208.jpg
24 Lars Christiansen 14 3b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040117.jpg
437 Lars Christiansen 11 37b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040151.jpg
792 Lars Christiansen 46 60b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
818 Lars Christophersen 15 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
886 Lars Guttormsen 6 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
216 Lars Hansen 16 21b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040135.jpg
1199 Lars Hansen 24 86b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040201.jpg
1078 Lars Haagensen 41 76b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040191.jpg
1107 Lars Haagensen 7 78b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040193.jpg
1139 Lars Iversen 25 81b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040196.jpg
271 Lars Jacobsen 10 25b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040139.jpg
841 Lars Jacobsen 28 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
380 Lars Jensen 18 33b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040147.jpg
257 Lars Johansen 3 24b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040138.jpg
191 Lars Larsen 4 19b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040133.jpg
1 Lars Nielsen 1 1b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040115.jpg
215 Lars Olsen 15 21b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040135.jpg
362 Lars Olsen 9 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
503 Lars Olsen 2 43b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040157.jpg
552 Lars Olsen 36 47b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040161.jpg
579 Lars Olsen 52 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
788 Lars Olsen 42 60b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
887 Lars Olsen 7 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
947 Lars Olsen 39 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
996 Lars Olsen 65 71b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040186.jpg
296 Lars Pedersen 18 27a 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040140.jpg
526 Lars Pedersen 17 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
746 Lars Torgersen 25 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
1151 Lars Torgersen 33 82b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040197.jpg
1104 Lauridz Gulbrandsen 4 78b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040193.jpg
1122 Ludvig Hansen 16 79b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040194.jpg
1048 Ludvig Olsen 27 74b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040189.jpg
511 Mads Amundsen 6 44b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040158.jpg
506 Mads Christophersen 5 43b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040157.jpg
1012 Marthin Gulbrandsen 7 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
454 Marthin Hansen 21 38b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040152.jpg
797 Marthin Hansen 5 60b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
837 Marthin Hansen 24 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
1185 Mathias Hansen 17 85b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040200.jpg
1136 Mathias Jahnsen 22 81b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040196.jpg
592 Mathis Christiansen 58 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
233 Mikkel Olsen 25 22b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040136.jpg
631 Niels Amundsen 19 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
551 Niels Christophersen 35 47b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040161.jpg
1064 Niels Eskildsen 34 75b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040190.jpg
524 Niels Hansen 15 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
576 Niels Hansen 49 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
542 Niels Jacobsen 30 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
1035 Niels Jacobsen 22 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
187 Niels Jensen 65 18b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040132.jpg
504 Niels Jensen 3 43b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040157.jpg
997 Niels Jensen 66 71b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040186.jpg
969 Niels Larsen 52 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
963 Niels Nielsen 46 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
703 Niels Olsen 4 56b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
1016 Niels Olsen 11 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
602 Niels Carl Gutormsen 3 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
468 Niels Christian Johanesen 29 39b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040153.jpg
1266 Nils Eriksen 26 91b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040206.jpg
1302 Nils Jacobsen 45 94b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040209.jpg
12 Nils Jensen 7 2b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040116.jpg
269 Nils Larsen 8 25b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040139.jpg
148 Nils Nilsen 26 13b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040127.jpg
246 Nils Nilsen 29 23b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040137.jpg
73 Nils Olsen 38 7b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040121.jpg
83 Nils Olsen 41 8b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040122.jpg
37 Nils Pedersen 21 4b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040118.jpg
1224 Nils Carl Hansen 2 88b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040203.jpg
1287 Olaus Christiansen 35 93b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040208.jpg
1307 Olaus Jensen 50 94b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040209.jpg
1109 Olavus Eriksen 9 78b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040193.jpg
61 Ole Andersen 33 6b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040120.jpg
706 Ole Andersen 7 56b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
791 Ole Andersen 45 60b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
1149 Ole Andersen 30 82b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040197.jpg
487 Ole Arnesen 40 41b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040155.jpg
150 Ole Christiansen 28 13b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040127.jpg
381 Ole Christiansen 19 33b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040147.jpg
531 Ole Christiansen 22 45b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040159.jpg
860 Ole Christiansen 37 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
981 Ole Christiansen 58 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
1106 Ole Christiansen 6 78b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040193.jpg
1138 Ole Christiansen 24 81b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040196.jpg
1288 Ole Christiansen 36 93b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040208.jpg
136 Ole Christophersen 20 12b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040126.jpg
313 Ole Eskildsen 26 28b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040142.jpg
505 Ole Eskildsen 4 43b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040157.jpg
258 Ole Gulbrandsen 4 24b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040138.jpg
662 Ole Gulbrandsen 31 54b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040168.jpg
719 Ole Gulbrandsen 8 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
836 Ole Gulbrandsen 23 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
861 Ole Gulbrandsen 38 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
436 Ole Guttormsen 10 37b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040151.jpg
943 Ole Halvorsen 35 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
123 Ole Hansen 14 11b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040125.jpg
298 Ole Hansen 20 27b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040141.jpg
301 Ole Hansen 23 27b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040141.jpg
317 Ole Hansen 30 28b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040142.jpg
369 Ole Hansen 16 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
467 Ole Hansen 28 39b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040153.jpg
491 Ole Hansen 42 42b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040156.jpg
549 Ole Hansen 33 47b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040161.jpg
635 Ole Hansen 23 52b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040166.jpg
651 Ole Hansen 28 53b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040167.jpg
721 Ole Hansen 10 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
910 Ole Hansen 21 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
926 Ole Hansen 27 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
1065 Ole Hansen 35 75b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040190.jpg
1084 Ole Hansen 47 76b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040191.jpg
1234 Ole Hansen 5 89b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040204.jpg
1280 Ole Hansen 33 92b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040207.jpg
648 Ole Haagensen 25 53b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040167.jpg
405 Ole Iversen 31 35b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040149.jpg
747 Ole Iversen 26 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
221 Ole Jacobsen 21 21b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040135.jpg
230 Ole Jacobsen 22 22b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040136.jpg
575 Ole Jacobsen 48 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
853 Ole Jacobsen 30 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
1191 Ole Jacobsen 23 85b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040200.jpg
475 Ole Jahnsen 32 40b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040154.jpg
6 Ole Jensen 6 1b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040115.jpg
183 Ole Jensen 61 18b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040132.jpg
370 Ole Jensen 17 32b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040146.jpg
514 Ole Jensen 9 44b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040158.jpg
725 Ole Jensen 14 57b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040171.jpg
929 Ole Jensen 30 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
1275 Ole Jensen 28 92b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040207.jpg
1110 Ole Johanesen 10 78b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040193.jpg
964 Ole Johansen 47 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
217 Ole Johnsen 17 21b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040135.jpg
789 Ole Johnsen 43 60b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040174.jpg
950 Ole Johnsen 42 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
25 Ole Jørgensen 15 3b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040117.jpg
983 Ole Knudsen 60 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
181 Ole Larsen 59 18b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040132.jpg
562 Ole Larsen 41 48b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040162.jpg
591 Ole Larsen 57 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
1148 Ole Larsen 28 82b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040197.jpg
1213 Ole Larsen 32 87b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040202.jpg
1264 Ole Larsen 24 91b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040206.jpg
647 Ole Nielsen 24 53b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040167.jpg
652 Ole Nielsen 29 53b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040167.jpg
948 Ole Nielsen 40 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
951 Ole Nielsen 43 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
982 Ole Nielsen 59 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
1046 Ole Nielsen 25 74b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040189.jpg
1067 Ole Nielsen 37 75b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040190.jpg
396 Ole Nilsen 27 34b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040148.jpg
439 Ole Nilsen 13 37b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040151.jpg
1306 Ole Nilsen 49 94b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040209.jpg
23 Ole Olsen 13 3b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040117.jpg
285 Ole Olsen 16 26b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040140.jpg
594 Ole Olsen 60 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
685 Ole Olsen 46 55b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040169.jpg
967 Ole Olsen 50 69b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040184.jpg
1011 Ole Olsen 6 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
1051 Ole Olsen 30 74b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040189.jpg
1080 Ole Olsen 43 76b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040191.jpg
214 Ole Paulsen 14 21b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040135.jpg
770 Ole Paulsen 37 59b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040173.jpg
151 Ole Pedersen 29 13b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040127.jpg
1263 Ole Pedersen 23 91b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040206.jpg
608 Ole Svendsen 9 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
890 Ole Svendsen 10 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
852 Ole Sørensen 29 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
701 Ole Torgersen 2 56b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
283 Ole Torkildsen 14 26b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040140.jpg
1161 Ole Martin Osmundsen 3 83b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040198.jpg
421 Ole Peter Halvorsen 3 36b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040150.jpg
888 Ole Peter Larsen 8 65b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040180.jpg
1162 Ole Petter Pedersen 4 83b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040198.jpg
326 Otto Christophersen 34 29b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040143.jpg
466 Otto Larsen 27 39b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040153.jpg
859 Otto Larsen 36 63b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040178.jpg
704 Otto Christian Eriksen 5 56b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040170.jpg
153 Otto Christian Hansen 31 14b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040128.jpg
1070 Otto Christian Johannesen 40 75b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040190.jpg
1036 Paul Hansen 23 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
1186 Paul Hansen 18 85b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040200.jpg
866 Paul Svendsen 40 64b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
833 Peder Andersen 20 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
334 Peder Christiansen 38 30b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040144.jpg
137 Peder Christophersen 21 12b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040126.jpg
302 Peder Christophersen 24 27b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040141.jpg
838 Peder Christophersen 25 62b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040177.jpg
820 Peder Eriksen 17 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
550 Peder Eskildsen 34 47b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040161.jpg
537 Peder Gulbrandsen 25 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
1052 Peder Halvorsen 31 74b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040189.jpg
127 Peder Hansen 18 11b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040125.jpg
312 Peder Hansen 25 28b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040142.jpg
386 Peder Hansen 24 33b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040147.jpg
945 Peder Hansen 37 68b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040183.jpg
986 Peder Hansen 63 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
1131 Peder Hansen 19 80b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040195.jpg
540 Peder Jacobsen 28 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
980 Peder Jacobsen 57 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
394 Peder Jensen 25 34b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040148.jpg
452 Peder Jensen 19 38b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040152.jpg
1047 Peder Knudsen 26 74b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040189.jpg
87 Peder Larsen 45 8b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040122.jpg
1262 Peder Larsen 22 91b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040206.jpg
69 Peder Olsen 34 7b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040121.jpg
189 Peder Olsen 2 19b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040133.jpg
484 Peder Olsen 37 41b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040155.jpg
538 Peder Olsen 26 46b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040160.jpg
1117 Peder Olsen 11 79b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040194.jpg
1180 Peder Pedersen 15 84b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040199.jpg
408 Peder Svendsen 34 35b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040149.jpg
440 Peder Sørensen 14 37b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040151.jpg
749 Peder Andreas Hansen 28 58b 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040172.jpg
1069 Peter Christiansen 39 75b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040190.jpg
45 Peter Gulbrandsen 23 5b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040119.jpg
1165 Peter Olsen 7 83b 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040198.jpg
33 Peter Svendsen 17 4b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040118.jpg
1150 Pether Nævs Harbou Johansen 31 82b 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040197.jpg
26 Poul Johnsen 16 3b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040117.jpg
517 Simen Erichsen 12 44b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040158.jpg
985 Simon Christiansen 62 70b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040185.jpg
560 Simon Olsen 39 48b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040162.jpg
204 Siver Christiansen 11 20b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040134.jpg
907 Stener Larsen 18 66b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040181.jpg
1018 Stener Larsen 13 72b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040187.jpg
179 Svend Hansen 57 17b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040131.jpg
46 Svend Olsen 24 5b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040119.jpg
573 Svend Olsen 46 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
811 Svend Olsen 8 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
815 Svend Paulsen 12 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg
1032 Syver Larsen 19 73b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040188.jpg
1001 Syver Paulsen 4 71b 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040186.jpg
869 Søren Christophersen 43 64b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040179.jpg
931 Søren Hansen 32 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
1252 Søren Hansen 15 90b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040205.jpg
175 Søren Sørensen 53 17b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040131.jpg
245 Søren Sørensen 28 23b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040137.jpg
56 Tharald Olsen 28 6b 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040120.jpg
483 Thorer Madsen 36 41b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040155.jpg
577 Torer Iversen 50 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
610 Torger Christiansen 11 51b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040165.jpg
650 Torger Christiansen 27 53b 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040167.jpg
1314 Torger Christophersen 51 95b 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040210.jpg
203 Torger Hansen 10 20b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040134.jpg
450 Torger Hansen 17 38b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040152.jpg
163 Torger Jacobsen 41 15b 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040129.jpg
580 Torger Knudsen 53 49b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040163.jpg
490 Torger Larsen 41 42b 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040156.jpg
231 Torger Olsen 23 22b 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040136.jpg
516 Torger Olsen 11 44b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040158.jpg
548 Torger Olsen 32 47b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040161.jpg
927 Torger Pedersen 28 67b 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040182.jpg
282 Torger Sørensen 13 26b 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040140.jpg
383 Torger Torgersen 21 33b 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040147.jpg
599 Torsten Christiansen 65 50b 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040164.jpg
817 Tosten Hansen 14 61b 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040176.jpg