e diel, 29 prill 2007

Skedsmo mini 9 1830-1852 Konfirmerte gutter


Fornavn Etternavn Lnr Side År Lenke
1 Realf Johnsen 46 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
2 Ammund Olsen 5 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
3 Amund Amundsen 6 141 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020507.jpg
4 Amund Halvorsen 11 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
5 Amund Johnsen 21 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
6 Anders Christophersen 10 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
7 Anders Christophersen 8 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
8 Anders Gulbrandsen 9 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
9 Anders Hansen 14 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
10 Anders Hansen 27 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
11 Anders Hansen 30 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
12 Anders Hansen 9 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
13 Anders Hermansen 9 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
14 Anders Jacobsen 34 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
15 Anders Jahnsen 11 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
16 Anders Jahnsen 10 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
17 Anders Jensen 3 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
18 Anders Larsen 30 140 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020506.jpg
19 Anders Nielsen 28 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
20 Anders Olesen 9 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
21 Anders Olsen 1 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
22 Anders Olsen 13 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
23 Anders Pedersen 32 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
24 Anders Pedersen 13 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
25 Anders Nielsen 9 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
26 Andreas Andersen 5 112 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020478.jpg
27 Andreas Christiansen 21 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
28 Andreas Christiansen 37 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
29 Andreas Christiansen 13 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
30 Andreas Christophersen 20 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
31 Andreas Christophersen 3 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
32 Andreas Christophersen 3 148 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020514.jpg
33 Andreas Christophersen 25 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
34 Andreas Enersen 7 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
35 Andreas Erichsen 15 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
36 Andreas Ericksen 19 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
37 Andreas Ericksen 14 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
38 Andreas Eskildsen 19 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
39 Andreas Gulbrandsen 18 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
40 Andreas Hansen 12 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
41 Andreas Hansen 15 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
42 Andreas Hansen 4 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
43 Andreas Hansen 22 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
44 Andreas Hansen 29 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
45 Andreas Hansen 6 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
46 Andreas Hansen 21 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
47 Andreas Haagensen 23 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
48 Andreas Jacobsen 7 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
49 Andreas Jacobsen 17 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
50 Andreas Jacobsen 47 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
51 Andreas Jacobsen 7 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
52 Andreas Jacobsen 30 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
53 Andreas Jacobsen 22 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
54 Andreas Jahnsen 7 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
55 Andreas Jansen 18 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
56 Andreas Jensen 15 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
57 Andreas Jensen 12 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
58 Andreas Johansen 20 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
59 Andreas Johansen 23 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
60 Andreas Jørgensen 34 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
61 Andreas Larsen 22 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
62 Andreas Larsen 22 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
63 Andreas Larsen 22 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
64 Andreas Michaelsen 33 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
65 Andreas Monsen 36 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
66 Andreas Nielsen 20 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
67 Andreas Nielsen 24 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
68 Andreas Nielsen 31 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
69 Andreas Nielsen 21 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
70 Andreas Nielsen 10 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
71 Andreas Nielsen 3 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
72 Andreas Olsen 10 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
73 Andreas Olsen 12 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
74 Andreas Olsen 13 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
75 Andreas Olsen 12 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
76 Andreas Olsen 34 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
77 Andreas Olsen 42 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
78 Andreas Olsen 33 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
79 Andreas Olsen 13 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
80 Andreas Olsen 51 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
81 Andreas Pedersen 4 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
82 Andreas Pedersen 4 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg
83 Andreas Sørensen 6 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
84 Andreas Torkildsen 44 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
85 Andreas Hansen 8 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
86 Andreas Nielsen 4 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
87 Andreas Martin Dahl 1 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
88 Andreas Thaulow Pedersen 1 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
89 Anton Hansen 29 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
90 Anton Hansen 31 156 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020523.jpg
91 Anton Jacobsen 20 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
92 Anton Olsen 23 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
93 Anton Pedersen 19 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
94 Anton Semmingsen 30 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
95 Anton Georg Pedersen 21 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
96 Arent Laurit Larsen 20 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
97 Bernt Gulbrandsen 17 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
98 Bernt Gulbrandsen 27 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
99 Bernt Hansen 13 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
100 Bernt Larsen 5 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
101 Bernt Madsen 13 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
102 Bernt Nielsen 4 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
103 Bernt Nielsen 19 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
104 Bernt Andreas Olsen 5 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
105 Bernt Anton Christophersen 16 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
106 Bernt Lauritz Hansen 5 141 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020507.jpg
107 Bernt Mathias Jacobsen* 9 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
108 Børre Christophersen 35 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
109 Børre Jacobsen 30 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
110 Børre Johannesen 21 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
111 Carl Christiansen 38 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
112 Carl Hansen 4 148 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020514.jpg
113 Carl Larsen 23 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
114 Carl Nielsen 7 141 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020507.jpg
115 Carl Olsen 19 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
116 Carl Ottersen 10 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
117 Carl Guldbrandsen 21 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
118 Carl Andreas Nielsen 22 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
119 Carl Anton Andersen 23 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
120 Carl F.F. Olsen 19 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
121 Carl Henrik Fjeldstad 3 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
122 Carl Johan Andersen 32 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
123 Carl Johan Christophersen 16 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
124 Carl Johan Johnsen 15 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
125 Carl Joseph Pedersen 4 141 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020507.jpg
126 Carl Laurits Halvorsen 26 156 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020523.jpg
127 Carl Lauritz Mechlenbourg Oppen 1 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
128 Carl Martin Christophersen 17 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
129 Carl Martin Eriksen 6 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
130 Carl Martin Hansen 12 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
131 Carl Martin Hansen 2 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
132 Carl Martin Olsen 18 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
133 Carl Martinius Gulbrandsen 8 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
134 Carl Petter Hansen 29 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
135 Christen Svensen 32 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
136 Christian Amundsen 16 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
137 Christian Andersen 16 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
138 Christian Andersen 7 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
139 Christian Christensen 24 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
140 Christian Christiansen 18 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
141 Christian Christiansen 26 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
142 Christian Christofers 28 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
143 Christian Christophersen 26 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
144 Christian Christophersen 19 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
145 Christian Eskildsen 11 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
146 Christian Gulbrandsen 19 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
147 Christian Hansen 11 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
148 Christian Hansen 12 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
149 Christian Hansen 20 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
150 Christian Hansen 41 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
151 Christian Hansen 36 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
152 Christian Hansen 16 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
153 Christian Hansen 26 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
154 Christian Hansen 7 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg
155 Christian Hansen 26 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
156 Christian Hansen 9 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
157 Christian Hermansen 19 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
158 Christian Jacobsen 21 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
159 Christian Jacobsen 30 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
160 Christian Jacobsen 18 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
161 Christian Jahnsen 10 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
162 Christian Jensen 21 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
163 Christian Jensen 27 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
164 Christian Jensen 24 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
165 Christian Johnsen 30 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
166 Christian Jørgensen 14 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
167 Christian Larsen 24 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
168 Christian Larsen 29 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
169 Christian Larsen 36 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
170 Christian Madsen 9 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
171 Christian Madsen 39 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
172 Christian Nielsen 14 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
173 Christian Nielsen 36 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
174 Christian Nielsen 2 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
175 Christian Nielsen 9 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
176 Christian Nielsen 15 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
177 Christian Olsen 22 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
178 Christian Olsen 32 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
179 Christian Olsen 20 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
180 Christian Olsen 36 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
181 Christian Olsen 13 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
182 Christian Olsen 13 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
183 Christian Olsen 12 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
184 Christian Pedersen 14 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
185 Christian Pedersen 7 148 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020514.jpg
186 Christian Pedersen 58 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
187 Christian Poulsen 22 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
188 Christian Svendsen 34 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
189 Christian Svensen 19 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
190 Christian Torgers. 41 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
191 Christian Pedersen 5 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
192 Christian Fredrik Eriksen 18 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
193 Christofer Hansen 5 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
194 Christofer Nilsen 18 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
195 Christofer Olsen 4 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
196 Christofer Olsen 9 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
197 Christopher Christians 27 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
198 Christopher Christiansen 28 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
199 Christopher Christophers 37 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
200 Christopher Christophersen 9 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
201 Christopher Gulbrands 13 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
202 Christopher Gullichs 10 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
203 Christopher Hansen 28 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
204 Christopher Hansen 11 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
205 Christopher Hansen 29 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
206 Christopher Hansen 23 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
207 Christopher Hansen 27 156 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020523.jpg
208 Christopher Iversen 29 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
209 Christopher Jacobsen 32 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
210 Christopher Johansen 14 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
211 Christopher Jørgensen 11 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
212 Christopher Larsen 24 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
213 Christopher Larsen 17 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
214 Christopher Nielsen 14 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
215 Christopher Nielsen 20 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
216 Christopher Nielsen 43 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
217 Christopher Olsen 9 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
218 Christopher Olsen 14 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
219 Christopher Simensen 10 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
220 Didrick Martin Larsen 15 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
221 Eduard Erichsen 21 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
222 Edvard Senningsen 40 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
223 Enevold Nicolas Hansen 4 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
224 Engebret Halvorsen 35 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
225 Engebret Hansen 18 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
226 Engebret Olsen 19 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
227 Engel Olsen 9 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
228 Erick Andersen 34 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
229 Erick Ericksen 5 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
230 Erik Andersen 28 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
231 Erik Hansen 33 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
232 Erik Olsen 34 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
233 Erik Pedersen 5 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
234 Eskild Christophers 33 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
235 Even Christensen 23 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
236 Even Olsen 29 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
237 Frederik Ericksen 23 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
238 Frederik Irgens 28 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
239 Frederik Olsen 39 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
240 Frederik Martin Johnsen 21 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
241 Fredrik Andersen 17 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
242 Fredrik Sigismund Schjørn 1 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg
243 Fritiof Christensen 22 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
244 Galvester Ovesen 29 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
245 Georg Olavus Wetlesen 20 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
246 Gulbrand Christensen 6 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
247 Gulbrand Christians 8 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
248 Gulbrand Christiansen 26 140 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020506.jpg
249 Gulbrand Edmundsen 4 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
250 Gulbrand Enersen 2 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
251 Gulbrand Eriksen 27 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
252 Gulbrand Eskildsen 7 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
253 Gulbrand Gulbrandsen 6 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
254 Gulbrand Halvorsen 13 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
255 Gulbrand Haagensen 40 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
256 Gulbrand Haagensen 17 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
257 Gulbrand Iversen 12 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
258 Gulbrand Jacobs 11 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
259 Gulbrand Jacobsen 22 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
260 Gulbrand Jacobsen 27 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
261 Gulbrand Jensen 15 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
262 Gulbrand Jensen 27 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
263 Gulbrand Jensen 35 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
264 Gulbrand Larsen 30 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
265 Gulbrand Larsen 6 112 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020478.jpg
266 Gulbrand Larsen 41 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
267 Gulbrand Larsen 17 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
268 Gulbrand Madsen 42 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
269 Gulbrand Olsen 19 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
270 Gulbrand Olsen 29 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
271 Gulbrand Svendsen 8 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
272 Guldbrand Guldbrandsen 27 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
273 Guldbrand Hansen 19 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
274 Guldbrand Haagensen 12 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
275 Gullick Nilsen 19 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
276 Gunder Jahnsen 14 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
277 Gustav Christensen 40 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
278 Haldor Christiansen 14 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
279 Halvor Andersen 28 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
280 Halvor Halvorsen 41 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
281 Halvor Hansen 15 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
282 Halvor Iversen 23 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
283 Halvor Jacobsen 38 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
284 Halvor Knudsen 36 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
285 Halvor Larsen 18 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
286 Halvor Madsen 22 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
287 Halvor Nielsen 20 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
288 Halvor Olsen 7 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
289 Halvor Torgersen 3 145 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020511.jpg
290 Halvor Olaus Pedersen* 1 148 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020514.jpg
291 Hans Amundsen 1 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
292 Hans Amundsen 6 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
293 Hans Amundsen 23 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
294 Hans Andersen 18 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
295 Hans Andersen 3 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
296 Hans Andersen 14 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
297 Hans Arnesen 27 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
298 Hans Christiansen 11 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
299 Hans Christiansen 38 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
300 Hans Christophersen 3 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
301 Hans Christophersen 18 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
302 Hans Enersen 28 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
303 Hans Enersen 20 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
304 Hans Erichsen 1 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
305 Hans Gudmundsen 33 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
306 Hans Gulbrands 23 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
307 Hans Gulbrandsen 17 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
308 Hans Gulbrandsen 29 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
309 Hans Gulbrandsen 19 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
310 Hans Gulbrandsen 14 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
311 Hans Halvorsen 10 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
312 Hans Halvorsen 37 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
313 Hans Hansen 2 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
314 Hans Hansen 13 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
315 Hans Hansen 25 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
316 Hans Hansen 22 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
317 Hans Hansen 26 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
318 Hans Hansen 4 112 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020478.jpg
319 Hans Hansen 7 112 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020478.jpg
320 Hans Hansen 5 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
321 Hans Hansen 1 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
322 Hans Hansen 16 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
323 Hans Hermandsen 25 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
324 Hans Haagensen 26 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
325 Hans Jacobsen 24 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
326 Hans Jahnsen 6 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
327 Hans Jensen 9 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
328 Hans Jensen 21 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
329 Hans Jensen 17 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
330 Hans Jensen 12 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
331 Hans Johannesen 20 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
332 Hans Johannesen 20 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
333 Hans Johnsen 8 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
334 Hans Larsen 16 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
335 Hans Larsen 18 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
336 Hans Larsen 11 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
337 Hans Larsen 39 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
338 Hans Madsen 24 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
339 Hans Michaelsen 28 135 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020501.jpg
340 Hans Nielsen 3 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
341 Hans Nielsen 38 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
342 Hans Nielsen 11 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
343 Hans Nilsen 24 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
344 Hans Olsen 36 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
345 Hans Olsen 16 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
346 Hans Olsen 13 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
347 Hans Olsen 36 110 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
348 Hans Olsen 28 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
349 Hans Olsen 47 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
350 Hans Pedersen 42 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
351 Hans Pedersen 19 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
352 Hans Pedersen 10 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
353 Hans Rasmussen 16 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
354 Hans Svendsen 2 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
355 Hans Svensen 40 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
356 Hans Sørensen 18 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
357 Hans Thoresen 7 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
358 Hans Thoresen 6 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
359 Hans Torkildsen 1 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
360 Hans Torkildsen 6 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
361 Hans Tormoesen 8 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
362 Hans Tronsen 23 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
363 Hans Christensen 4 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
364 Hans Eriksen 13 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
365 Hans Eskildsen 36 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
366 Hans Jacobsen 47 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
367 Hans Nielsen 9 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
368 Hans Olsen 26 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
369 Hans Olsen 25 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
370 Hans Arenius Mikkelsen 19 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
371 Hans Christian Christophersen 30 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
372 Hans Christian Hansen 31 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
373 Hans Christian Jacobsen 31 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
374 Hans Christian Jacobsen 17 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
375 Hans Christian Jacobsen 30 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
376 Hans Christian Jensen 5 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg
377 Hans Christian Johnsen 4 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
378 Hans Christian Larsen 28 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
379 Hans Christian Laache 1 145 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020511.jpg
380 Hans Christian Olsen 4 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
381 Hans Christian Olsen 32 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
382 Hans Christian Olsen 44 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
383 Hans Christian Ovesen 14 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
384 Hans Christian Otto Schjørn 1 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
385 Hans Henrik Eriksen 23 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
386 Hans Henrik Johnsen 24 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
387 Hans Jacob Amundsen 33 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
388 Hans Jacob Christiansen 35 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
389 Hans Jacob Christiansen 39 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
390 Hans Jacob Christophersen 27 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
391 Hans Jacob Hansen 21 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
392 Hans Jacob Jacobsen 45 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
393 Hans Jacob Jensen 22 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
394 Hans Jacob Jensen 38 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
395 Hans Jacob Jensen 2 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg
396 Hans Jacob Jensen 7 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
397 Hans Jacob Larsen 19 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
398 Hans Jacob Pedersen 43 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
399 Hans Jacob Torgersen 17 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
400 Hans Johan Linnertsen 37 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
401 Hans Peter Arnesen 29 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
402 Hans Peter Ericksen 33 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
403 Hans Petter Christophersen 22 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
404 Hans Petter Christophersen 36 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
405 Hans Petter Christophersen 16 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
406 Harry Martinius Pedersen 12 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
407 Hendrick Bergersen 14 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
408 Henrik Christophersen 38 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
409 Henrik Olsen 32 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
410 Herman Eriksen 13 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
411 Holin Johansen 14 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
412 Haagen Conrad Bodin 2 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
413 Ingebret Qvigstad 1 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
414 Iver Gulbrandsen 10 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
415 Iver Johansen 6 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
416 Iver Ovesen 28 140 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020506.jpg
417 Iver Poulsen 20 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
418 Jacob Christophersen 21 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
419 Jacob Christophersen 26 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
420 Jacob Hansen 20 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
421 Jacob Hansen 12 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
422 Jacob Henriksen 36 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
423 Jacob Haagensen 30 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
424 Jacob Iversen 19 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
425 Jacob Iversen 22 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
426 Jacob Jacobsen 26 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
427 Jacob Jacobsen 24 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
428 Jacob Knudsen 14 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
429 Jacob Larsen 8 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
430 Jacob Larsen 53 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
431 Jacob Larsen 24 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
432 Jacob Mathiasen 45 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
433 Jacob Nielsen 20 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
434 Jacob Nielsen 4 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
435 Jacob Olsen 17 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
436 Jacob Olsen 31 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
437 Jacob Olsen 43 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
438 Jacob Olsen 9 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
439 Jacob Olsen 5 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
440 Jacob Olsen 14 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
441 Jacob Olsen 23 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
442 Jacob Pedersen 27 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
443 Jacob Thoresen 8 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg
444 Jacob Martinius Jensen 11 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
445 Jens Christians 25 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
446 Jens Christiansen 17 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
447 Jens Christiansen 3 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
448 Jens Christiansen 21 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
449 Jens Christophersen 15 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
450 Jens Eskildsen 29 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
451 Jens Hansen 6 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
452 Jens Hansen 3 112 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020478.jpg
453 Jens Hansen 33 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
454 Jens Hansen 37 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
455 Jens Hansen 24 140 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020506.jpg
456 Jens Iversen 42 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
457 Jens Jacobsen 11 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
458 Jens Jacobsen 23 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
459 Jens Jensen 13 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
460 Jens Jensen 6 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
461 Jens Johansen 20 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
462 Jens Johansen 30 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
463 Jens Johnsen 16 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
464 Jens Knudsen 39 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
465 Jens Larsen 24 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
466 Jens Larsen 38 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
467 Jens Nielsen 15 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
468 Jens Nielsen 26 135 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020501.jpg
469 Jens Nielsen 37 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
470 Jens Olsen 17 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
471 Jens Olsen 10 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
472 Jens Olsen 4 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
473 Jens Olsen 10 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
474 Jens Olsen 8 112 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020478.jpg
475 Jens Olsen 31 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
476 Jens Olsen 17 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
477 Jens Olsen 4 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
478 Jens Pedersen 3 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
479 Jens Svendsen 2 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
480 Jens Thoresen 6 148 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020514.jpg
481 Jens Tormosen 10 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
482 Jens Christiansen 13 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
483 Jens Jensen 45 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
484 Jens Christian Christiansen 25 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
485 Jens Christian Christophersen 24 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
486 Jens Christian Eriksen 18 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
487 Jens Christian Gulbrandsen 21 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
488 Jens Christian Hansen 29 156 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020523.jpg
489 Jens Christian Johannesen 44 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
490 Jens Christian Larsen 6 145 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020511.jpg
491 Jens Christian Michaelsen 21 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
492 Jens Fredrik Waldemar Beichmann 1 112 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020478.jpg
493 Jens Jacob Nielsen 13 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
494 Jens Nicolai Selboe 1 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
495 Johan Carlsen 34 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
496 Johan Christophersen 5 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
497 Johan Eriksen 39 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
498 Johan Halvorsen 8 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
499 Johan Halvorsen 27 140 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020506.jpg
500 Johan Hansen 7 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
501 Johan Hansen 6 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
502 Johan Hansen 4 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
503 Johan Hansen 1 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
504 Johan Jacobsen 22 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
505 Johan Johannesen 13 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
506 Johan Johannesen 8 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
507 Johan Monsen 46 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
508 Johan Nielsen 6 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
509 Johan Nielsen 42 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
510 Johan Nilsen 6 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
511 Johan Olsen 34 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
512 Johan Olsen 30 156 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020523.jpg
513 Johan Pedersen 2 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
514 Johan Pedersen 7 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
515 Johan Simensen 19 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
516 Johan Tormosen 26 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
517 Johan Amundsen 10 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
518 Johan Jahnsen 20 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
519 Johan Poulsen 9 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
520 Johan Lauritz Christophersen 5 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
521 Johan Ludvig Pedersen 3 141 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020507.jpg
522 Johan Ludvig Schjørn 2 141 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020507.jpg
523 Johan Marius Theodor Dahl 3 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
524 Johan Peter Olsen 7 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
525 Johan Petter Christophersen 26 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
526 Johanes Larsen 31 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
527 Johanes Olsen 38 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
528 Johanne Adelheide Büring 39 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
529 Johannes Gulbrandsen 3 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
530 Johannes Johnsen 18 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
531 Johannes Nielsen 14 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
532 Johannes Wernersen 16 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
533 John Madsen 35 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
534 John Olsen 25 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
535 John Torkildsen 42 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
536 John Hansen 25 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
537 Julius Peter Pedersen 2 112 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020478.jpg
538 Just Knud Qvigstad 1 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
539 Jørgen Christiansen 12 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
540 Jørgen Eriksen 9 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
541 Jørgen Jensen 18 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
542 Jørgen Martinius Christophersen 15 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
543 Knud Jensen 15 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
544 Knud Olsen 25 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
545 Knud Olsen 7 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
546 Lars Andersen 35 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
547 Lars Christians. 16 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
548 Lars Christiansen 9 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
549 Lars Engevoldsen 20 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
550 Lars Guttormsen 41 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
551 Lars Hansen 15 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
552 Lars Hansen 10 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
553 Lars Haagensen 27 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
554 Lars Haagensen 34 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
555 Lars Iversen 25 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
556 Lars Jacobsen 13 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
557 Lars Jacobsen 28 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
558 Lars Jacobsen 41 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
559 Lars Jensen 4 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
560 Lars Johansen 19 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
561 Lars Larsen 35 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
562 Lars Larsen 46 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
563 Lars Madsen 24 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
564 Lars Olsen 9 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
565 Lars Olsen 26 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
566 Lars Olsen 25 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
567 Lars Olsen 16 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
568 Lars Olsen 36 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
569 Lars Olsen 17 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
570 Lars Pedersen 12 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
571 Lars Pedersen 15 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
572 Lars Svendsen 5 145 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020511.jpg
573 Lars Torkelsen 52 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
574 Lars Torgersen 40 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
575 Lars Torgersen 25 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
576 Lars Emil Vaaler 8 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
577 Lars Johannes Irgens 2 145 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020511.jpg
578 Lauritz Gulbrandsen 3 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
579 Lauritz Olsen 12 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
580 Lauritz Oppen 1 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
581 Ludvig Edvard Pedersen 20 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
582 Mads Amundsen 2 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
583 Mads Christophersen 35 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
584 Mads Torgersen 34 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
585 Martin Andersen 15 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
586 Martin Andersen 23 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
587 Martin Arnesen 31 140 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020506.jpg
588 Martin Bergersen 9 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
589 Martin Christophersen 49 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
590 Martin Gulbrandsen 3 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
591 Martin Halvorsen 10 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
592 Martin Hansen 11 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
593 Martin Hansen 34 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
594 Martin Iversen 5 148 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020514.jpg
595 Martin Jacobsen 28 156 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020523.jpg
596 Martin Jensen 10 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
597 Martin Jensen 21 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
598 Martin Larsen 37 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
599 Martin Larsen 15 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
600 Martin Larsen 11 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
601 Martin Madsen 17 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
602 Martin Michaelsen 23 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
603 Martin Nielsen 15 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
604 Martin Olsen 8 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
605 Martin Poulsen 40 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
606 Martin Olsen 31 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
607 Martin Pedersen 31 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
608 Martine Jensen 35 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
609 Mathias Christiansen 5 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
610 Mathias Hansen 11 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
611 Mathias Johnsen 8 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
612 Mathias Larsen 24 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
613 Mathias Larsen 50 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
614 Mathias Olsen 28 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
615 Mathias Olsen 25 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
616 Mathias Olsen 15 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
617 Mons Etmundsen 27 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
618 Niels Amundsen 38 110 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
619 Niels Christopersen 34 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
620 Niels Christophersen 7 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
621 Niels Eskildsen 16 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
622 Niels Gulbrandsen 25 140 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020506.jpg
623 Niels Guldbrandsen 55 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
624 Niels Hansen 11 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
625 Niels Hansen 12 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
626 Niels Jacobsen 4 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
627 Niels Jacobsen 24 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
628 Niels Jensen 41 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
629 Niels Jensen 43 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
630 Niels Larsen 31 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
631 Niels Olsen 18 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
632 Niels Pedersen 56 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
633 Niels Poulsen 17 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
634 Niels Eriksen 33 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
635 Niels Carl Guttormsen 35 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
636 Niels Carl Hansen 32 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
637 Niels Carl Jacobsen 16 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
638 Niels Carl Jensen 48 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
639 Niels Fredrik Vaaler 7 145 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020511.jpg
640 Niels Jørgen Johnsen 19 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
641 Nils Jensen 23 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
642 Nils Larsen 20 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
643 Nils Nilsen 28 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
644 Nils Nilsen 17 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
645 Nils Nilsen 22 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
646 Nils Olsen 21 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
647 Nils Olsen 21 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
648 Nils Pedersen 27 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
649 Olaus Olsen 22 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
650 Olaves Edvard Olsen 27 135 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020501.jpg
651 Olavus Eriksen 2 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
652 Olavus Jensen 38 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
653 Olavus Olsen 36 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
654 Olavus Paulsen 24 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
655 Olavus Sørensen 12 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
656 Olavus Martinus Pedersen 44 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
657 Ole Andersen 17 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
658 Ole Andersen 6 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
659 Ole Andersen 24 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
660 Ole Arnesen 29 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
661 Ole Christiansen 31 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
662 Ole Christiansen 14 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
663 Ole Christiansen 20 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
664 Ole Christiansen 16 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
665 Ole Christiansen 11 146 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020512.jpg
666 Ole Erichsen 18 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
667 Ole Eriksen 8 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
668 Ole Eskildsen 22 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
669 Ole Eskildsen 30 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
670 Ole Gulbrandsen 39 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
671 Ole Gulbrandsen 38 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
672 Ole Gulbrandsen 12 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
673 Ole Guldbrandsen 28 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
674 Ole Guldbrandsen 22 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
675 Ole Hansen 29 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
676 Ole Hansen 7 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
677 Ole Hansen 7 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
678 Ole Hansen 1 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
679 Ole Hansen 32 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
680 Ole Hansen 39 110 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
681 Ole Hansen 26 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
682 Ole Hansen 32 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
683 Ole Hansen 46 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
684 Ole Hansen 22 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
685 Ole Hansen 11 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
686 Ole Hansen 7 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
687 Ole Hansen 35 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
688 Ole Hansen 57 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
689 Ole Hansen 8 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
690 Ole Hansen 1 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
691 Ole Hansen 2 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
692 Ole Hansen 10 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
693 Ole Haagensen 22 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
694 Ole Isaksen 18 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
695 Ole Iversen 16 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
696 Ole Jacobsen 11 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
697 Ole Jacobsen 18 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
698 Ole Jacobsen 30 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
699 Ole Jacobsen 32 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
700 Ole Jahnsen 12 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
701 Ole Jansen 17 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
702 Ole Jensen 8 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
703 Ole Jensen 15 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
704 Ole Jensen 18 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
705 Ole Jensen 16 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
706 Ole Jensen 18 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
707 Ole Johannesen 33 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
708 Ole Johansen 10 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
709 Ole Johnsen 13 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
710 Ole Johnsen 15 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
711 Ole Knudsen 1 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
712 Ole Larsen 22 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
713 Ole Larsen 42 114 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020480.jpg
714 Ole Larsen 10 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
715 Ole Larsen 31 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
716 Ole Larsen 35 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
717 Ole Larsen 16 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
718 Ole Nielsen 12 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
719 Ole Nielsen 5 110 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
720 Ole Nielsen 33 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
721 Ole Nielsen 12 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
722 Ole Nielsen 25 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
723 Ole Nielsen 23 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
724 Ole Olsen 15 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
725 Ole Olsen 20 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
726 Ole Olsen 33 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
727 Ole Olsen 25 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
728 Ole Olsen 30 123 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020489.jpg
729 Ole Olsen 2 148 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020514.jpg
730 Ole Olsen 13 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
731 Ole Pedersen 23 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
732 Ole Pedersen 16 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
733 Ole Pedersen 16 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
734 Ole Pedersen 25 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
735 Ole Pedersen 29 140 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020506.jpg
736 Ole Svensen 8 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
737 Ole Torgersen 2 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
738 Ole Torkelsen 21 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
739 Ole Andersen 45 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
740 Ole Ingebretsen 10 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
741 Ole Larsen 44 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
742 Ole Olsen 4 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
743 Ole Svendsen 10 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
744 Ole Christian Eriksen 28 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
745 Ole Fredrik Poulsen 11 139 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020505.jpg
746 Ole Martin Osmundsen 29 129 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020495.jpg
747 Ole Peter Ovesen 12 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
748 Ole Petter Hansen 6 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
749 Oscar Henrick Hammerith Henschien 1 141 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020507.jpg
750 Otto Christiansen 15 131 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020497.jpg
751 Otto Enersen 14 155 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020522.jpg
752 Otto Olsen 26 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
753 Otto Stephensen 32 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
754 Otto Christian Johannesen 2 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
755 Otto Christian Laache 3 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
756 Otto Christian Selboe 2 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
757 Paul Michaelsen 54 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
758 Peder Andersen 34 113 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020479.jpg
759 Peder Christophersen 6 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
760 Peder Christophersen 23 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
761 Peder Eriksen 19 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
762 Peder Eskildsen 27 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
763 Peder Halvorsen 14 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
764 Peder Hansen 1 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
765 Peder Hansen 16 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
766 Peder Hansen 21 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
767 Peder Jacobsen 3 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
768 Peder Jacobsen 37 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
769 Peder Jensen 5 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
770 Peder Knudsen 5 122 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020488.jpg
771 Peder Larsen 43 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
772 Peder Nielsen 9 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg
773 Peder Olsen 37 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
774 Peder Olsen 33 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
775 Peder Stephensen 4 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
776 Peder Svendsen 23 104 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020470.jpg
777 Peter Christiansen 31 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
778 Peter Hansen 30 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
779 Peter Hansen 24 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
780 Peter Blanchenborg Prydz 2 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
781 Peter Johan Olsen 2 128 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020494.jpg
782 Peter Nævs Harboe Schjørn 2 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
783 Petter Eriksen 26 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
784 Petter Hansen 31 143 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020509.jpg
785 Petter Hansen 3 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
786 Petter Jacobsen 32 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
787 Petter Johannesen 7 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
788 Petter Larsen 39 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
789 Petter Olsen 37 153 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020520.jpg
790 Petter Christian Vaaler 8 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
791 Poul Christophersen 14 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
792 Poul Hansen 5 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
793 Poul Svendsen 21 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
794 Simen Olsen 43 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
795 Sven Hansen 3 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
796 Svend Larsen 45 154 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020521.jpg
797 Svend Olsen 35 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
798 Svend Olsen 38 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
799 Svend Poulsen 17 119 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020485.jpg
800 Syver Christiansen 30 101 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020467.jpg
801 Syver Larsen 15 125 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020491.jpg
802 Syver Poulsen 37 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
803 Søren Christiansen 8 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
804 Søren Christophersen 29 120 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020486.jpg
805 Søren Hansen 40 117 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020483.jpg
806 Søren Hansen 28 132 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020498.jpg
807 Søren Olsen 32 126 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020492.jpg
808 Søren Sørensen 5 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
809 Sørens Johansen 18 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
810 Taral Olsen 26 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
811 Thorer Christophersen 4 145 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020511.jpg
812 Thorer Iversen 11 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
813 Thorer Pedersen 3 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg
814 Thorvald August Pedersen 8 116 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020482.jpg
815 Torger Christiansen 24 109 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020475.jpg
816 Torger Christiansen 37 110 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020476.jpg
817 Torger Christophersen 9 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
818 Torger Hansen 17 100 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020466.jpg
819 Torger Hansen 8 105 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020471.jpg
820 Torger Hansen 11 149 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020516.jpg
821 Torger Jacobsen 12 99 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020465.jpg
822 Torger Larsen 5 106 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020472.jpg
823 Torger Olsen 24 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
824 Torger Olsen 25 107 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020473.jpg
825 Torger Svendsen 13 158 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020525.jpg
826 Torger Sørensen 2 102 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020468.jpg
827 Tron Hansen 14 142 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020508.jpg
828 Tron Olsen 11 137 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020503.jpg
829 Tron Holmsen Ryen 3 134 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020500.jpg
830 Vilhelm Christian Olsen 25 156 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020523.jpg
831 Wilhelm Nielsen 31 111 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020477.jpg
832 Zacharias Eriksen 6 136 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060306020502.jpg