e diel, 29 prill 2007

Skedsmo mini 8 1815-1829 Konfirmerte jenter


Fornavn Etternavn Lnr Side År Lenke
1 A. Hellene ?? 9 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
2 A.Karine Olsd: 9 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
3 A?? Evene ??il??vedine Esaiasdatter 14 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
4 Andr: Sørensdt 15 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
5 Andrea Jacobd 19 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
6 Andrea Jensdt 27 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
7 Andrea Jørgensdt 29 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
8 Andrine Halvorsd. 21 257 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040280.jpg
9 Andrine Olsd. 5 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
10 Ane Gulbransd. 8 252 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
11 Ane Maria Olsd: 27 257 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040280.jpg
12 Ane Maria Pedersd: 17 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
13 Ane Marie Gulbrandsd: 2 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
14 Anne Olsd.* 9 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
15 Anne ?? 8 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
16 Anne Arnesdt 4 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
17 Anne Carlsdr 19 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
18 Anne Christiansd: 13 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
19 Anne Chrpherd 3 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
20 Anne Edmundsdatter 13 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
21 Anne Hansdr 10 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
22 Anne Hansdtr 22 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
23 Anne Jacobsd. 6 252 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
24 Anne Jacobsd. 20 247 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
25 Anne Jacobsd: 10 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
26 Anne Johannesdr 10 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
27 Anne Larsd 9 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
28 Anne Larsd. 1 248 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
29 Anne Olsdatter 4 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
30 Anne Olsdatter 8 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
31 Anne Olsdr 13 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
32 Anne Paulsdatt: 3 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
33 Anne Pedersdt 8 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
34 Anne Thronsdt 26 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
35 Anne Mikkelsd 14 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
36 Anne Nielsdatter 8 244 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040267.jpg
37 Anne Olsd: 2 248 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
38 Anne Be??a Jensd: 15 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
39 Anne Dorthea Eriksd: 27 256 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
40 Anne Elisabeth Gud.datter* 23 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
41 Anne Hellene Jensdatter 18 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
42 Anne Johanne Christiansdt 16 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
43 Anne Kirstine Olsdatter 13 239 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040262.jpg
44 Anne Kristine Jac.dt 11 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
45 Anne Mar: Gulbransdr 14 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
46 Anne Maria Christophersd: 14 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
47 Anne Maria Jacobsd: 8 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
48 Anne Maria Jørgensd: 19 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
49 Anne Maria Knudsd. 7 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
50 Anne Marie Ammundsdatter 23 252 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
51 Anne Marie Amundsd: 6 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
52 Anne Marie Amundsd: 22 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
53 Anne Marie Christensdatt: 4 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
54 Anne Marie Christiansdatter 5 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
55 Anne Marie Christophersdatt 9 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
56 Anne Marie Christophersdt 20 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
57 Anne Marie Halforsdatter 5 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
58 Anne Marie Halvorsdatter 15 239 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040262.jpg
59 Anne Marie Iversdatter 11 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
60 Anne Marie Johanesdatter 17 247 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
61 Anne Marie Jonsd: 5 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
62 Anne Marie Knudsdatter 25 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
63 Anne Marie Nielsd: 7 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
64 Anne Marie Nielsdatter 17 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
65 Anne Marie Olsdatter 2 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
66 Anne Marie Toresd: 1 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
67 B. Marie Christianas. 5 252 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
68 Barbara Jacobsdatter 9 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
69 Bergitte Johnsd: 11 255 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
70 Berta Maria Svensd: 7 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
71 Berte Tostensd: 13 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
72 Berte Maria Christophersd: 9 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
73 Berte Maria Hansd: 18 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
74 Berte Maria Jacobsd: 16 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
75 Berte Maria Sørensd: 28 256 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
76 Berthe Nielsd: 7 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
77 Berthe Marie Jensdatter 8 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
78 Birte Christophersdatter 4 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
79 Birthe Jac:datter* 15 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
80 Birthe Engelbretsd 15 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
81 Birthe Hansdt 12 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
82 Birthe Ja?? 11 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
83 Birthe Johnsdatter 15 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
84 Birthe Jonasdatr 20 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
85 Birthe Jørgensdt 19 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
86 Birthe Larsd 1 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
87 Birthe Olsdr 12 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
88 Birthe Olsdt 5 244 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040267.jpg
89 Birthe Pedersdtr 20 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
90 Birthe Torstensdatter 4 244 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040267.jpg
91 Birthe Chr: Gulliksdt 16 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
92 Birthe Marie Christophersdt 21 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
93 Birthe Marie Simonsdtr 25 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
94 Boel Hansd. 24 247 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
95 Boel Nielsdatter 18 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
96 Bolette Knudsd: 6 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
97 Bolette Maria Christophersd: 7 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
98 C. Marie Vilhelmsd 12 254 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
99 Catharin Rasmusdatter 7 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
100 Catharina Margaretha Willms 1 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
101 Cathrine Olsd.* 7 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
102 Christine Christiansdatter 12 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
103 Christine Hansen 24 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
104 Christine Jensd: 23 256 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
105 Christine Jensdt 14 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
106 Christine Johannesdatter 18 247 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
107 Christine Jørgensdatter 21 247 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
108 Christine Larsdatter 9 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
109 Christine Olsd: 21 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
110 Christine Albertine Esaiasdatter 15 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
111 Dortea Olsd: 4 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
112 Dorthe Torstensd.* 6 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
113 Dorthe Christiansdatter 6 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
114 Dorthe Gulbrand: 14 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
115 Dorthe Halvorsdatter 9 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
116 Dorthe Hansdt 3 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
117 Dorthe Hendrichsdatter 9 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
118 Dorthe Jacobsd: 19 247 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
119 Dorthe Jensdatter 11 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
120 Dorthe Mickelsdatter 4 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
121 Dorthe Nielsdr 20 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
122 Dorthe Olsd 7 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
123 Dorthe Rasmusdtr 14 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
124 Dorthe Siversdatter 14 239 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040262.jpg
125 Dorthe Jacobsdatter 2 244 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040267.jpg
126 Elen Christiansd 9 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
127 Elen Olsd 8 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
128 Ellen Fredriksdtr 19 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
129 Ellen Halvorsdatter 5 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
130 Ellen Nielsdatter 6 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
131 Ellen Olsdatter 12 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
132 Ellen Pedersdt 15 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
133 Ellen Christophersdatter 13 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
134 Ellen Kirstine Torstensdatter 3 244 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040267.jpg
135 Ellen Kristine Christophersd 10 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
136 Ellen Marie Johansd. 16 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
137 Ellen Sør?? Johnsd.* 15 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
138 Else Christophersd. 17 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
139 Else Jørgensd 20 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
140 Else Syversd: 1 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
141 Else Birgitte Herfort 2 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
142 Else Marie Iversd 23 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
143 Else Marie Olsd. 24 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
144 Gubjør Christophersdatter 22 252 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
145 Gudbjør Halvorsd: 26 256 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
146 Gunhild Olsdt 28 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
147 Gunild Christiansdatter 21 252 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
148 Gunild Johnsdatter 11 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
149 Gunild Margrethe Andersd: 20 252 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
150 Gunnild Karine Thorsd. 25 257 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040280.jpg
151 Gurine Hansd: 3 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
152 Gurine Nielsdt 19 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
153 Helene Nielsd.* 5 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
154 Helene Hansdt 23 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
155 Helene Jacobsd. 7 252 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
156 Haagine Jacobsd. 7 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
157 Haagine ??nnarsdatter 26 252 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
158 Ingeborg Sørensd.* 12 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
159 Ingeborg Jacobsdt 18 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
160 Ingeborg Olsd: 15 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
161 Ingeborg Olsdt 9 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
162 Ingeborg Mar: Jensdtr 2 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
163 Ingeborg Maria Jensd: 19 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
164 Ingeborg Marie Ericksd: 24 257 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040280.jpg
165 Inger Gundersd.* 18 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
166 Inger Christiansdatter 12 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
167 Inger Jensdt 22 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
168 Inger Nielsdatt: 16 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
169 Inger Olsd: 8 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
170 Inger Tørgersdt 1 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
171 Inger Cathrine Olsdt 5 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
172 Inger Kirstine Christophersdtr 18 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
173 Inger Kistine Larsd: 10 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
174 Inger Kjestine Nielsd: 19 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
175 J. Marie Jacobsd. 10 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
176 J. Marie Johnsd. 10 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
177 Jacobæa Jacobsdt 8 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
178 Jensine Olsd. 12 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
179 Jensine Olsd: 7 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
180 Jensine Ottersd: 11 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
181 Jensine Steenersdt 4 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
182 Johane Jacobd 17 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
183 Johane Johannesdt 6 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
184 Johane Olsd. 21 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
185 Johanne Marie Larsdatter 25 252 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
186 Karen Jensd.* 10 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
187 Karen Jac.datter* 16 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
188 Karen Amundsd 19 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
189 Karen Christiansd 13 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
190 Karen Christiansd: 5 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
191 Karen Edmundsd: 18 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
192 Karen Gulliksd 7 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
193 Karen Hansdtr 5 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
194 Karen Iversdt 11 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
195 Karen Jahnsd. 11 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
196 Karen Jensdt 24 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
197 Karen Nielsd: 24 252 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
198 Karen Ottersd 5 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
199 Karen Olsdatter 2 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
200 Karen Dorthea Heiss* 1 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
201 Karen Dorthea Christophersd: 10 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
202 Karen Dorthea Christophersd: 26 257 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040280.jpg
203 Karen Dorthea Olsd: 16 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
204 Karen K?? Svendsd: 4 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
205 Karen Kistine Johanesdatt. 5 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
206 Karen Marie Gulbrandsdr 3 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
207 Karen Sophie Erikdsd: 5 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
208 Karen Sophie Sælboe 1 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
209 Karen Sørine Gundersd: 12 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
210 Kari Johnsd 18 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
211 Kari Larsdatt: 15 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
212 Kari Nilsd: 30 256 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
213 Karine Olsdd: 2 252 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
214 Kirsten Hogstad Prydz 1 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
215 Kirsti Halvorsd.* 11 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
216 Kirsti Hansdt 9 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
217 Kirsti Larsd: 22 247 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
218 Kirstine Gulbrandsdatter 7 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
219 Kirstine Halvorsdatter 16 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
220 Kirstine Nilsdtr 18 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
221 Kirstine Simonsdt 10 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
222 Kistine Christiansd: 15 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
223 Kistine Halvorsd: 4 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
224 Kistine Nielsd 6 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
225 Kistine Johansd: 6 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
226 Kristine Amundsd 6 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
227 Kristine Jacobsd 3 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
228 Leene Olsd. 3 252 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
229 Lene Jensdatter 1 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
230 Lisbeth Olsdr 21 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
231 Lise Christiansdatter 10 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
232 M. Dorthe Sørensdatt 13 254 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
233 M.Margrethe Schøyen 1 252 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
234 Ma?? Frederikke Henriette Caroline Sophie Mathisen 1 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
235 Mar: Larsdtr 17 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
236 Maren Johnsd.* 14 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
237 Maren Christiansdatter 12 239 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040262.jpg
238 Maren Guldbrandsd: 20 257 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040280.jpg
239 Maren Hansd. 3 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
240 Maren Jacobsdt 9 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
241 Maren Olsd: 8 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
242 Maren Poulsd: 12 255 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
243 Maren Sørensdatter 17 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
244 Maren Haagensd: 20 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
245 Maren Dorthea Olsd. 24 256 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
246 Maren Kistine ?? 22 257 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040280.jpg
247 Maren Kistine Pedersd. 4 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
248 Maren Sørine Hansd: 25 256 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
249 Margrethe Johnsdtr 26 238 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
250 Mari Iversd: 29 256 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
251 Mari Jacobsd 8 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
252 Mari Jonasdatr 21 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
253 Mari Nilsd: 13 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
254 Mari Olsdt 7 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
255 Maria Arnesd: 17 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
256 Maria Dorothea ??brecht 1 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
257 Marie Olsd.* 8 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
258 Marie Rasmusd.* 13 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
259 Marie Amundsd: 17 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
260 Marie And: 11 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
261 Marie Christensdatter 6 244 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040267.jpg
262 Marie Christophersdatter 1 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
263 Marie Gulbrandsdatter 4 248 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
264 Marie Hansdatter 2 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
265 Marie Hansdt 10 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
266 Marie Haagensdatter 10 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
267 Marie Jac.dt 7 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
268 Marie Knudsdatt 4 252 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040275.jpg
269 Marie Larsd: 16 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
270 Marie Nielsdatter 3 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
271 Marie Nilsd 4 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
272 Marte Jensd 2 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
273 Marte Marie Hansd: 23 257 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040280.jpg
274 Marte Marie Jacobsd: 22 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
275 Marte Marie Nilsd: 14 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
276 Marthe Olsd.* 3 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
277 Marthe Gundersd.* 14 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
278 Marthe Rasmusd.* 21 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
279 Marthe Christensd: 11 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
280 Marthe Hansd 9 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
281 Marthe Havoldsd: 2 250 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040273.jpg
282 Marthe Jacobsd: 19 248 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
283 Marthe Jacobsdatter 12 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
284 Marthe Knudsdt 2 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
285 Marthe Olsd: 6 248 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
286 Marthe Olsd: 8 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
287 Marthe Olsd: 14 246 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040269.jpg
288 Marthe Olsdatter 10 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
289 Marthe Olsdr 6 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
290 Marthe Olsdt 13 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
291 Marthe Persd 16 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
292 Marthe Torstensdtr 6 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
293 Marthe Elisabeth Jensdatter 11 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
294 Marthe Kirstine Nilsd.* 4 236 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040259.jpg
295 Marthe Mar: Jacobsd 2 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
296 Marthe Mar: Olsdtr 12 241 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040264.jpg
297 Marthe Marie Christiansd. 3 248 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
298 Marthe Marie Christiansdatter 11 239 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040262.jpg
299 Marthe Marie Hansdatter 7 244 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040267.jpg
300 Marthe Marie Jacobsdt 17 242 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040265.jpg
301 Marthe Marie Jensdat 10 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
302 Marthe Marie Jensdatter 6 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
303 Mathea Christophersd. 8 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
304 Mathea Torgers: 2 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
305 Mathæa Christophersd: 6 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
306 Mathæa Johnsd: 3 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
307 Mathæa Nilsd: 3 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
308 Mathæa Bjørnsen 22 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
309 Olea Christiansd 5 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
310 Olea Larsd 20 240 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040263.jpg
311 Olene Nilsd: 12 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
312 Olene Maria Olsd: 13 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
313 Olie Christiansd: 12 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
314 Olie Hansdater 8 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
315 Olie Olsdatt: 5 248 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040271.jpg
316 Oline Andersdt 25 243 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040266.jpg
317 Oline Jensdatter 22 245 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040268.jpg
318 Oline Johansd: 23 247 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
319 Oline Olsdatter 13 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
320 Olive Marie Olsd. 2 255 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040278.jpg
321 Ovidie Henriette Fougner 1 244 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040267.jpg
322 Pernille Christophersd. 16 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg
323 Pernille Mikelsdatter 3 238 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040261.jpg
324 Petrine Christophersd: 2 253 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040276.jpg
325 Randi Larsdatter 13 251 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040274.jpg
326 Syrine Christophersd: 9 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
327 Sørine Halvorsdatter 11 254 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
328 Sørine Sørensd. 3 254 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040277.jpg
329 Teodore Dorthea Schjørn 1 247 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040270.jpg
330 Wilhelmine Marie Torgersd: 4 256 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040279.jpg
331 Aase Olsd.* 17 237 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040260.jpg
332 Aase Hansd: 18 249 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060208040272.jpg